Dov Hoz

Dov Hoz Project

Location: Tel Aviv // Architect: Jerusalem Design-Chezi Spero & Yoav Eherenhalt